Health Resort & Medical Spa Panorama Morska Zakład Opieki Zdrowotnej

no image Ośrodek Rehabilitacji Dziennej Dla Dzieci jest jedną z 8 poradni zlokalizowanych w miejscowości Jarosławiec. Prowadzi ją Health Resort & Medical Spa Panorama Morska Zakład Opieki Zdrowotnej. Świadczeniodawca odpowiada za funkcjonowanie łącznie 6 poradni. Jest to specjalistyczna placówka medyczna, a jej główny obszar działalności to rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego. Placówka zlokalizowana jest pod adresem Ul. Uzdrowiskowa 15, kod pocztowy 76-107, Jarosławiec. Szczegółowe informacje dotyczące przyjmowania pacjentów udzielane są pod numerem telefonu: 094 34 82 997.
Annual Inspection przy ulicy Helen. screen

Annual Inspection przy ulicy Helen.

W placówce mieszczącej się na parceli nr 15008966 , miała miejsce inspekcja rodzaju "Annual Inspection" (kontrola...
Annual Called Re-Inspection przy ulicy Mack. screen

Annual Called Re-Inspection przy ulicy Mack.

W budynku znajdującym się na parceli numer 21001083-7, miała miejsce kontrola typu "Annual Called Re-Inspection"...